Contestatie pe marginea procedurii de achiziție publică, Lucrări de instalare sistemului de irigare Rozariu II, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558682850100

Operatorilor economici participanți

La procedura de achiziție publică,

lucrări de instalare sistemului de irigare Rozariu II

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558682850100

 

Prin prezenta, în temeiul art. 84, alin. (5) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, vă informăm că pe marginea procedurii de achiziție publică,   Lucrări de instalare sistemului de irigare Rozariu II, Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1558682850100, publicată pe platforma achiziții.md (https://achizitii.md/ro/public/tender/21008398), la data de 24.05.2019 a fost depusă contestație de către „Alex Garden” S.R. L.

Consideră contestatarul că i-a fost încălcat dreptul la libera concurență, transparență, tratament egal, imparțial și nediscriminatoriu. În acest sens, contestatarul invocă refuzul prezentării proiectului sistemului de irigare, refuzul oferirii clarificărilor, precum și conținutul pct. 7 din formularul F3.1.

Mai invocă contestatarul descalificarea, în cadrul unei alte proceduri și faptul că nu a primit informațiile cu privire la motivele descalificării.