DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică 2019