RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice anul 2022