Completarea Contractului colectiv al Î.M. Parcul „Dendrariu” pentru anii 2018-2023

1. Se completează TITLUL V, pct. 5.14 din Contractul colectiv al Î.M. Parcul „Dendrariu” pentru anii 2018-2023 cu subpunctul 5.14.12 și anexa nr. 2 la Contractul colectiv al Î.M. Parcul „Dendrariu” pentru anii 2018-2023 cu punctul 1.6.1, care are următorul cuprins: „Concediu anual suplimentar plătit cu durată de 3 zile calendaristice se acordă salariaților, în baza unei cereri scrise, dacă de la ultimul concediu anual de odihnă acordat, până la plecarea concediu anual de odihnă nu au fost în concediu medical și nu au avut sancțiuni disciplinare”; 2. Se completează cu TITLUL VI din Contractul colectiv al Î.M. Parcul „Dendrariu” pentru anii 2018-2023 cu pct. 6.17. care are următorul cuprins: „A stabili salariaților întreprinderii cărora le-au fost conferite distincții de stat un spor lunar la salariu în mărime de 500 lei pentru ordine și 300 lei pentru medalii și titluri onorifice”.